Regulamin sklepu

Warunki ogólne

Właścicielem sklepu internetowego pamarket.pl jest firma Pamar sp. z o.o. Z.P.CH. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pl. Konstytucji 3 , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106865 , NIP 526-12-07-808, REGON 931601061, zwana dalej sklepem internetowym.

 

 1. Sklep Internetowy pamarket.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, oraz w punktach zamówień i odbioru towaru.
 2. Zamówienia złożone w witrynie pamarket.pl będą realizowane przez Pamar sp. z o.o. Z.P.CH.
 3. Produkty oferowane przez pamarket.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz opłatę Kosztów Gospodarowania Odpadami (KGO), szczegółowe koszty opłat KGO zawarte w informacjach o KGO.
 5. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć osoba fizyczna zameldowana na terytorium Polski (pobyt stały lub czasowy) lub firma, przedsiębiorstwo posiadające osobowość prawną z siedzibą na terenie Polski.
 6. Cena oraz dostępność produktu podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia Klienta przez obsługę sklepu.
 7. Na każdy sprzedany produkt wystawiamy dowód sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT.
 8. Warunkiem koniecznym do dokonania zakupów jest założenie konta klienta na stronie pamarket.pl, co jest równoznaczne z rejestracją i akceptacją regulaminu sklepu internetowego.

2

 

Zamówienia, oferta, gwarancja

 

 1. Przedmiotem transakcji są produkty AGD, RTV, Foto, komputery, multimedia , telefony GSM i inne produkty konsumenckie w cenach znajdujących się na stronie internetowej.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny www lub w punktach zamówień i odbioru produktu w godzinach pracy punktu.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych od momentu zamówienia przez Kupującego. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w oznaczonym terminie oznacza anulowanie zamówienia i zamówienie nie jest wiążące dla Klienta.
 4. Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy, a informacje znajdujące się na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Sklep Internetowy przyjmuje również zamówienia na produkty niebędące aktualnie w ofercie sklepu, realizacja takiego zamówienia uzależniona jest od dostępności produktu w magazynach producenta, a podana cena w takim przypadku jest ceną orientacyjną do potwierdzenia przez operatora sklepu . Każdorazowo o takim zdarzeniu Kupujący zostanie powiadomiony przez sklep Internetowy. W wyjątkowych wypadkach sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia informując Kupującego o takiej sytuacji.
 6. Za umowę sprzedaży sklepu internetowego uważa się potwierdzenie droga elektroniczną realizację zamówienia Kupującemu.
 7. Produkty oferowane przez sklep Internetowy posiadają gwarancję na warunkach określonych w przepisach prawa obowiązujących na terytorium Polski.
 8. Szczegółowe warunki gwarancji wraz z punktami serwisowymi znajdują się na druku wystawionym przez gwaranta i są dostarczane wraz z produktem, o ile gwarancja jest dołączona przez wystawcę. Wykaz punktów serwisowych znajdują się również na stronie internetowej producenta, importera. W wyjątkowych przypadkach, gdy producent nie dostarcza druku gwarancji, dokumentem zastępczym jest dokument sprzedaży wystawiony przez sklep Internetowy.

3

 

Dane osobowe

 

 1. Wszelkie dane osobowe zawarte w koncie klienta pamarket.pl są przetwarzane w celach realizacji zamówienia oraz marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dz.U.Nr 133 poz. 883 wraz ze zmianami.

 

4

Odbiór osobisty

 1. Zakupione produkty dostarczamy Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz umożliwiamy odbiór osobisty w punktach zamówień i odbioru sprzętu. Możliwość odbioru osobistego jest zależna od lokalizacji punktów odbioru, których aktualna lista znajduje się na stronie sklepu internetowego.
 2. Zamówiony produkt Kupujący zobowiązuje się odebrać w terminie do10 dni od momentu potwierdzenia dostępności produktu do odbioru. Po upływie wskazanego terminu w przypadku, gdy Kupujący nie odbierze zamówionego produktu, zamówienie zostanie anulowane.
 3. Sklep Internetowy udostępni Kupującemu możliwość sprawdzenia zakupionego sprzętu w wybranym przez klienta punkcie zamówień i odbioru towaru a Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia zakupionego produktu w momencie jego odbioru.
 4. W przypadku odbioru osobistego Klient ponosi koszt opłaty logistycznej związanej z dostarczeniem produktu do punktu odbioru towaru. Opłata logistyczna jest naliczana w momencie składania zamówienia.

Opłata logistyczna do zamówień zawierających ilość większą niż jedna tego samego produktu będzie naliczana jako wielokrotnośc odbieranego towaru.

5

Formy płatności

Klient sklepu internetowego za zakupione produkty może skorzystać z następujących form płatności:

 

 1. płatność gotówką w punktach odbioru towaru
 2. przelew własny, w którym kupujący wpłaca należną kwotę za produkt wraz z kosztami transportu na konto sklepu internetowego w banku …………
 3. za pobraniem, w którym Kupujący dokonuje zapłaty za produkt wraz z kosztami transportu w momencie dostawy przez firmę kurierską
 4. za pośrednictwem systemów ratalnych z zachowaniem procedur bankowych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych przez system kredytowy
 5. zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie otrzymania przez sklep internetowy numeru umowy kredytowej od systemu ratalnego
 6. sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, jeżeli w terminie 14 dni roboczych nie otrzyma z banku dokumentów potwierdzających przyznanie kredytu.
 7. Kartą płatniczą w punkcie odbioru osobistego.
 8. Niektóre z form płatności obciążone są dodatkową prowizją, np. karty płatnicze. Informacja o wysokości prowizji widoczna jest w trakcie składania zamówienia poprzez formularz na stronie internetowej.

6

 

Reklamacje, rezygnacja z zamówienia

 

 1. Sklep internetowy pamarket.pl zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadkach, gdy:
 2. kupujący wybrał formę płatności przelew a kwota należności za zamówienie nie została zaksięgowana na koncie sklepu internetowego w terminie do siedmiu dni kalendarzowych od daty otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia
 3. jeżeli Kupujący w przeszłości dokonywał transakcji, które następnie zostały anulowane, nieodebrane przez klienta bez podania przyczyny lub w przypadkach, gdy kontakt lub wymiana korespondencji z klientem jest niemożliwa.
 4. Kupujący zachowuje się obelżywie w stosunku do firmy kurierskiej lub obsługi sklepu internetowego.
 5. Kupujący może zrezygnować z zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku, gdy czas oczekiwania na zamówiony produkt się wydłuża i przekroczył okres 14 dniowy. W przypadku rezygnacji, anulowania zamówienia, gdy należna kwota została już wpłacona na konto sklepu internetowego, zwrotna należność zostanie przelana na wskazany rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych.
 6. Wszelkie reklamacje kupujący rejestruje wysyłając meila na adres [email protected] . Dalszy sposób postępowania zostanie określony przez pamarket.pl podczas procesu reklamacji.

UWAGA

Pamarket.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek dostarczonych za pobraniem i na koszt Pamarket.pl i przesłanych w sposób inny niż uzgodniony ze sklepem

 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący może domagać się doprowadzenia zakupionego produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę ,wymianę sprzętu lub obniżenia ceny produktu.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku gdy sklep internetowy nie będzie w stanie wywiązać się określonych powyżej żądań
 3. Ze względu na ewentualną konieczność transportu produktu za pomocą firm kurierskich, pamarket.pl zaleca zachowanie całości opakowania w jakim został dostarczony, w szczególności zachowania opakowania fabrycznego producenta. Odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie przesyłki jest wyłącznym obowiązkiem Klienta zgłaszającego reklamację.
 4. Pamarket.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niedostatecznego zabezpieczenia przesyłki. Wskazówki dotyczące prawidłowego zabezpieczenia przesyłek znajdziecie Państwo u operatora sklepu pamarket.pl
 5. Sklep internetowy ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji .
 6. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odrzucenia reklamacji w przypadku gdy reklamowany produkt jest uszkodzony mechanicznie lub nie posiada kompletu oryginalnego wyposażenia.
 7. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia produktu w dniu dostawy w obecności kuriera. Jeżeli jest produkt okaże się uszkodzony mechanicznie kurier ma obowiązek spisać protokół reklamacyjny, który będzie zawierał opis uszkodzeń. Oryginał tego protokołu należy przesłać na adres sklepu w formie elektronicznej lub pocztą.

UWAGA

Brak protokołu reklamacyjnego spisanego w dniu dostawy eliminuje możliwość dochodzenia reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych.

 1. Zgodnie z ustawą z dn. 02.03.2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny ( Dz.U.Nr 22, poz. 271 z 2000r z późniejszymi zmianami ) Kupujący będący Konsumentem może bez podania przyczyny zrezygnować ( na drodze odstąpienia od umowy ) z produktu zamówionego i zakupionego w sklepie internetowym w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki . W każdym z takich przypadków Kupujący informuje o takim zdarzeniu sklep internetowy poprzez wysłanie wniosku reklamacyjnego. Dalszy sposób postępowania zostanie określony przez pamarket.pl podczas procesu reklamacji. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien pozostać w stanie niezmienionym do stanu dostarczenia produktu. Sklep internetowy w opisanym trybie przyjmie produkty które znajdują się w oryginalnym , nieuszkodzonym opakowaniu , a produkt nie nosi śladów użytkowania. Koszty związane z dostarczeniem produktu do sklepu internetowego pozostają po stronie Kupującego.

7

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Pamarket.pl oznacza akceptację postanowień powyższego regulamin.
 2. Zamówiony przez Kupującego towar pozostaje własnością Pamar Sp. z o.o. Z.P.CH. do momentu całkowitego uiszczenia należności za towar zgodnie z art.589 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory nieuregulowane w powyższym regulaminie oraz wynikające z tytułu umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pamar Sp. z o.o. Z.P.CH.